Browsing Category

PenPal

  • Bactrim legens mening

    15/06/2018

    Under behandlingen er det nødvendig å sikre tilstrekkelig inntak av væske i kroppen. Innflytelse på resultatene av laboratorieprøver. Bactrim, nemlig trimetoprim, som er en del av det, kan det påvirke resultatene for å bestemme konsentrasjon av metotreksat i serum, utført av metode for konkurransedyktige binding til proteiner ved hjelp av bakterielle dihydrofolate reduktase som en ligand. Likevel, ved fastsettelse av metotreksat ved radioimmune metode, https://norsk-apotek.com/bactrim-uten-resept/ interferens ikke vil oppstå.