Browsing Category

What Archer Wore

  • HVA ARCHER HADDE: JULEBORD

    13/12/2017

    En dobbel-blind, randomisert cross-sectional studier av en enkelt dose av stoffet i 59 friske menn sammenlignet med effekten på QT-intervallet som det er vist av vardenafil (10 mg og 80 mg), sildenafil (50 mg og 400 mg) og placebo. Moxifloxacin (400 mg) ble inkludert i studien som en aktiv intern kontroll stoffet. Effekten på QT-intervallet var fast bestemt på 1 time etter du tar stoffet (gjennomsnittlig tmax av vardenafil). Hovedmålet med denne studien var å utelukke muligheten for forlengelse av QT-intervall på mer enn 10 ms (dvs., til å vise fravær av eksponering), sammenlignet med placebo, med en enkel oral administrasjon av vardenafil med en dose på 80 mg, basert på indikatorer fra den opprinnelige nivået på indikatoren fast bestemt på 1 time etter administrering, og beregnet i henhold til Fredrik formel (QTcF = QT/RR1/3). For vardenafil, QTc(F) forlenget med 8 ms (90% CI: 6-9) og 10 ms (90% CI: 4-7) på 10 mg og 80 mg doser (i forhold til placebo) og QTci økt med 4 ms (90% CI: 3-6) og 6 ms (90% CI: 4-7) på 10 mg og 80 mg doser (i forhold til placebo) 1 time etter du tar stoffet. Som for tmax indeks, bare den gjennomsnittlige endringer i QTcF når du skal ta vardenafil med en dose på 80 mg gikk utover grensen akseptert i studien (gjennomsnittlig verdi av 10 ms, 90% CI: 8-11). Ved anvendelse av individuell justering formel, https://norsk-apotek.com/levitra/ ingen av de innhentede indikatorer overskredet de fastsatte grensene.